DANARTO, S. A.; YULISTYARINI, T. INTERSEPSI, LOLOSAN TAJUK, DAN ALIRAN BATANG EMPAT JENIS POLONG-POLONGAN UNTUK KONSERVASI TANAH DAN AIR. Buletin Kebun Raya, v. 24, n. 3, p. 126-135, 30 Des 2021.