Danarto SA, Yulistyarini T. 2021. INTERSEPSI, LOLOSAN TAJUK, DAN ALIRAN BATANG EMPAT JENIS POLONG-POLONGAN UNTUK KONSERVASI TANAH DAN AIR. Buletin Kebun Raya 24(3): 126-135. https://doi.org/10.14203/bkr.v24i3.759